13 augusti, 2016

Verktyg – Ackordkort©

LOGO_ACKORDKORT_BLACKONWHITE

Ackordkort – logotyp

Ackordkort© är framtaget för att optimera inlärningen av gitarrackord. Detta verktyg gör den abstrakta avkodningen av traditionella ackordtabeller mer begriplig och praktisk.

Ackordkort på gitarrhalsen

Ackordkort på gitarrhalsen

Ackordkortet placeras under strängarna, direkt på gitarrens hals och kloss an mot sadeln. Du får direkt information om vart respektive finger skall placeras samt vilka strängar som skall slås an. Informationslisten ger dig en överblick med denna information. När fingrarna är på rätt plats avlägsnar du ditt ackordkort och spelar ditt ackord. Lätt som en plätt!

IKONER_SET_KLASSRUM

 

 

 

 

 

”Klassrum” riktar sig till nybörjaren. Detta set kan med fördel användas i skolundervisningen – från årskurs 3-9. I undervisningen har Ackordkort© visat sig vara ett fantastiskt hjälpmedel och har i synnerhet ökat elevens förmåga till självständighet. I detta set har barréackord uteslutits och istället visas ackordgrepp i ”visläge” – från enklare treklanger till öppna, fulla ackord.

Antal: 30 st (alla 12 st ackord i både dur och moll samt 6 st dom7-ackord)

Exempel: E / Em + (E7, G7, A7, B7, C7, D7)

Gitarrtyp: Nylonsträngad, standardstorlek

Nivå: Enkel
IKONER_SET_DUROCHMOLL

 

 

 

 

”Dur & Moll” innehåller 24 st ackordkort. Ett nedbantat ”Klassrum” innehållande endast dur – och mollackord.

Antal: 24 st (alla 12 st ackord i både dur och moll)

Exempel: C / Cm

Gitarrtyp: Nylonsträngad, standardstorlek

Nivå: Enkel

 

Besök www.ackordkort.se för mer information eller gör din beställning direkt på info@ackordkort.se