Hoppa till innehåll

Ackordkort är ett pedagogiskt verktyg framtaget för att optimera inlärningen av gitarrackord. Detta verktyg gör den abstrakta avkodningen av traditionella ackordtabeller mer begriplig och praktisk. Ackordkortet placeras under strängarna, direkt på gitarrens hals och kloss an mot sadeln.

Tangentbrickan hjälper dig att snabbt identifiera tangenternas tonnamn. Med färgkodningen går det lekande lätt att att snabbt hitta vilka toner som ingår i respektive ackord. Färgerna är de samma som för Boom Whackers vilket gör det enkelt att applicera även i de sammanhangen. När du börjar få kläm på ackorden kan du med lätthet avlägsna tangentbrickan.

Läs mer om produkterna nedan.

Ackordkort är ett pedagogiskt verktyg framtaget för att optimera inlärningen av gitarrackord. Detta verktyg gör den abstrakta avkodningen av traditionella ackordtabeller mer begriplig och praktisk. Ackordkortet placeras under strängarna, direkt på gitarrens hals och kloss an mot sadeln. Informationslisten ger dig en överblick över vilka strängar som skall slås an på respektive ackord. När fingrarna är på rätt plats avlägsnar du ackordkortet och spelar ditt ackord. It’s that simple!

Till din beställning medföljer även ett kompletterande ”digipack” innehållande gitarrackord exporterade som bildfiler. Bildfilerna passar perfekt för dig som musiklärare att använda när du gör låtarrangemang för din klass. Se exempel på ackord nedan.

Exempel på bildfil av gitarrackord.

Gör din beställning/förfrågan genom att klicka på knappen (under konstruktion, 230118).

Tangentbrickan hjälper dig att snabbt identifiera tangenternas tonnamn. Med färgkodningen går det lekande lätt att snabbt hitta vilka toner som ingår i respektive ackord. Färgerna är de samma som för Boom Whackers vilket gör det enkelt att applicera även i de sammanhangen.

När du börjar få kläm på ackorden kan du med lätthet avlägsna tangentbrickan.

Till din beställning medföljer även ett kompletterande ”digipack” innehållande pianoackord exporterade som bildfiler. Dessa bildfiler kan du använda för att lära dig alla dur – och mollackord, inom ramen för en oktav. De toner/tangenter som ingår i ackordet är både färgkodade i samma kulör som tangenterna på tangentbrickan samt med tonnamn på respektive tangent. Bildfilerna passar även perfekt för dig som musiklärare att använda när du gör låtarrangemang för din klass. I ditt ”digipack” får du även bildfiler på singeltoner (i .png-format, utan bakgrund) som med fördel kan användas när du skriver melodier i dina låtarrangemang. Även dessa färgkodade samt med tonnamn. Se exempel på ackord och singeltoner nedan.

Exempel på bildfil av pianoackord.

Exempel på bildfil av singeltoner.

Gör din beställning/förfrågan genom att klicka på knappen (under konstruktion, 230118).